" /> Parvanyan Consulting | ԲԻԶՆԵՍ-ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ
    ՎՍՏԱՀ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ

☏ +37410 206 100 |+37441 206 100 | +37443 206 100 | +37495 206 100

 

  • ԲԻԶՆԵՍ-ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ

Բիզնեսը պլանը կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ ծրագիր է, որը պարունակում տեղեկատվություն ապրանքների կամ ծառայությունների, արտադրության, սպառման շուկաների, մարկեթինգային քաղաքականության մասին: Բիզնես պլանը տվյալ բիզնեսի վերաբերյալ կարճ, հստակ և հասկանալի ոճով ներկայացված փաստաթղթային տեղեկատվությունն է:

Բիզնես պլանը ծառայում է երկու կարևոր նպատակների.

1. Ներդրող են տալիս է հստակ պատասխան ձեռնտու է արդյոք գումար ներդնել հոտևյալ բիզնես ծրագրում թե ոչ,
2. Այն հանդիսանում է ինֆորմացիայի աղբյուր ծրագիրը իրականացնողների և այլ շահառուների՝ օրինակ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի համար:

Բիզնես պլանը հնարավորություն է տալիս ձեռներեցին լուծել հետևյալ խնդիրները.

• Որոշել կազմակերպության գործունեության ուղղությունները,
• Ընտրել թիրախային շուկաները և կազմակերպության դիրքը այդ շուկաներում
•Սահամնել կազմակերպության կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակաները, ընտրել ռազմավարությունը և մշակել դրանց հասնելու ուղիները
• Նշանակել ռազմավարության իրականացման համար պատասխանատու անձանց,
• Ընտրել անձնակազմին համապատասխան կազմակերպական կառուցվածք, սահմանել մոտիավացիան և վերահսկողական համակարգեր,
• Որոշել մարքեթինգային քաղաքականությունը,
• Գնահատել կազմակերպության ֆինանսական վիճակը: