" /> Parvanyan Consulting | ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ
    ՎՍՏԱՀ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ

☏ +37410 206 100 |+37441 206 100 | +37443 206 100 | +37495 206 100

 

  • ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Եթե ինչ-որ պատճառներով Ձեր ձեռնարկությունում երկար ժամանակ բացակայում էր հաշվապահական հաշվառման վարումը կամ Ձեր հաշվապահական հաշվառումը չի համապատասխանում գործող օրենսդրությանը, ապա Ձեր ընկերությանը անհրաժեշտ է հաշվապահական հաշվառման վերականգնում և գործող օրենսդրությանը և ստանդարտներին համապտասխանեցում:

Հաշվառման վերականգնումը աշխատատար գործընթաց է: Այն իր մեջ ներառում է պակասող փաստաթղթերի վերականգնում, ձեռնարկության ամբողջ թղթաբանության կարգի բերում և ճշգրտված հաշվետվությունների հանձնում հարկային մարմիններ: Հաշվառման վերականգնումը կարող է իրականացվել ինչպես ամբողջ ծավալով, այնպես էլ առանձին հատվածների ձևով: