" /> Parvanyan Consulting | ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ
    ՎՍՏԱՀ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ

☏ +37410 206 100 |+37441 206 100 | +37443 206 100 | +37495 206 100

 

 • ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ

Մենք մատուցում ենք հաշվապահական հաշվառման ոլորտի ամբողջական ծառայություններ, մասնավորապես՝ Սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի ձևակերպում և կազմում

 • Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում,
 • ՀՀ հաշվապահական օրենսդրությանը և հաշվապահական միջազգային ստանդարտների համապատասխան տնտեսական գործառնությունների հաշվապահական ձևակերպումներ,
 • Հաշվապահական հաշվետվությունների տրամադրում,
 • Աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների կատարում, դրանց համապատասխան անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում,
 • Քաղաքացիաիրավական հարաբերություններից բխող հաշվապահական հաշվառմանը վերաբերող փաստաթղթերի կազմում,
 • Տնտեսական հարաբերությունների քաղաքացիաիրավական բաղադրիչին վերաբերող անհրաժեշտ պայմանագրերի կազմում,
 • Օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր գրանցամ ատյանների և այլ գրքերի վարում,
 • Պետական, այդ թվում` հարկային մարմինների հետ փոխհարաբերությունների համալիր աշխատանքների կատարում,
 • Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենքի համաձայն հաշվապահական հաշվառումը վարող մարմնի այլ պարտականությունների կատարում,
 • Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում: