" /> Parvanyan Consulting | ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ
    ՎՍՏԱՀ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ

☏ +37410 206 100 |+37441 206 100 | +37443 206 100 | +37495 206 100

 

  • ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ

Ցանկացած բիզնեսի հաջողության գրավականը ֆինանսների արդյունավետ կառավարումն է: Ֆինասների կառավարումը ֆինանսական ռեսուրսների վերաբաշխման պլանավորված գործընթացն է, որը պահանջում է լուրջ մասնագիտական մոտեցում: Ֆինանսների կառավարումը իր մեջ ներառում է կառավարման օբյեկտներ և սուբյեկտներ, կառավարչական գործունեության ձևեր և մեթոդներ: Այս համատեքստում մենք իրականացնում ենք՝

  • Դրամական հոսքերի կանխատեսում
  • Ֆինանսների պլանավորում
  • Հարկերի կանխատեսում և պլանավորում
  • Ֆինանսական համակարգի կառավարման օպտիմալացում
  • Գնագոյացման հաշվարկ
  • Ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն և հաշվետվությունների ներկայացում հաճախորդին և/կամ երրորդ անձին,
  • Տեսականու կառավարում /վերլուծություն/: