ՄԵՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ

 • Որակյալ ծառայությունների մատուցում` ոլորտի զարգացումներին համահունչ
 • Որակյալ կադրերի ներգրավում
 • Հաճախորդների ցանցի ընդլայնում
 • Կազմակերպության բրենդի ստեղծում
 • Հաճախորդների դրական արձագանքի մշտական առկայություն
 • Կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում` մինչև բիզնես ոլորտին վերաբերող ծառայությունների ամբողջական փաթեթը

ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

 • Բարձր որակ
 • Պատասխանատվություն
 • Գաղտնիություն
 • Հոգատարություն
 • Պրոֆեսիոնալիզմ
 • Օպերատիվություն
 • Հետևողականություն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՈԼՈՐՏՆԵՐ

 • Արտադրություն
 • Սպասարկաման ոլորտ
 • Ծառայությունների ոլորտ
 • Բեռնափոխադրումների ոլորտ
 • Ներմուծում և մանրա-մեծածախ ոլորտ
 • Ֆինանսական ոլորտ (գրավատներ)
 • Ոչ առևտրային բնույթի գործունեության ոլորտ